امروز: چهارشنبه 26 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 54 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و سلامت روانی

قیمت فایل فقط 40,700 تومان

خرید

مقدمه

اصطلاح هوش هیجانی در سال (1995) توسط دانیل گلمن 1 مطرح شد و بحث های بسیاری را بر انگیخت هوش هیجانی 2 با توانایی درك خود و دیگران یعنی شناخت هرچه بیشتر احساسات ،‌عواطف خویش و ارتباط و سازگاری فرد با مردم و محیط كه پیوند دارد .

پژوهشگران با ارزیابی مفاهیمی چون مهارتهای اجتماعی . توانایی های بین فردی ، رشد روانی و وقوف فرد بر هیجانهای خویش و توان كنترل آن هیجان ها توصیف و تبین هوش هیجانی غیر شناختی پرداخته اند .

بار – آن هوش هیجان ( هوش غیر شناختی ، را عامل مهمی در شكوفایی توانایی های افراد برای كسب موفقیت در زندگی تلقی می كند آن را با سلامت عاطفی و در مجموع با سلامت روانی مرتبط می داند 

باز آن را برای اولین بار در سال 1980 هوش بهر هیجانی  را مطرح كرد و در همان سالبه تدوین پرسشنامه هوش هیجانی  پرداخت به اعتقاد بار آن هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش بینی موفقیت افراد نسیت ، زیرا بیشاری از افراد با هوش شناختی بالایی دارند ولی آن طور كه باید در زندگی موفق نیستند .

با وجود این سنجش بهر اجتماعی 1 به نحوی روز افزون در تعیین و تشخیص حدود و توانایی های ذهنی و رفتاری افراد اعم از هنجار و ناهنجار مورد استفاده قرر می‌گیرد. بدیهی است با توجه به اشارة مختصری كه به كاستی های این مقیاس شده توقع پافشاری بر نتایج مرتمت مرتب بر آن از احتیاط علمی به دور است .شایان به ذكر است كه با همة تلاشهایی كه از سال 1995 تا كنون برای تبیین و تعریف هوش به عمل آمده ، بعد عاطفی یا هیجانی آن بدان گونه كه باید مورد توجه قرار نگرفته است .

از این تاریخ به بعد گزارش كسانی كه از دیر باز در اندیشة تدوین ابزاری برای سنجش این حیطه ذهنی غیر شناختی بودند و می خواستند آن را با معیار مناسب دیگری محك بزنند و جلوه های آن را با عدد و رقم مجسم كنند منتشر شد و در اختیار اندیشمندان . روان شناسان قرار گرفت .

این كه تلاش جدید تا چه اندازه روشنگر بخش دیگری از واقعیت های پیچیده ذهن آدمی است موضوعی است كه آینده به آن پاسخ خواهد گرفت .


تعریف و پیشینه هوش هیجانی :

تعریف هوش هیجانی نیز مانند هوش غیر شناختی دشوار است این اصطلاح از زمان انتشار كتاب معروف گلمن (1995) به گونه ای گسترده به صورت بخشی از زبان روزمره درآمد و بحثهای بسیاری را بر انگیخت گلمن مصاحبه ای با جان اینل (1996) هوش هیجانی را چنین توصیف می كند : « هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاه از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است توانایی اداره مطلوب خلق و خوی با وضعروانی ، كنترل و تكانش ها است عاملی كه به هنگام شكست ناشی از دست نیافتن به هدف در شخص ایجاد انگیزه و امید می كند . هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست مهارت اجتماعی یعنی خوب كنار آمدن با مردم و كنترل هیجانهای خویش در رابطه با دیگری و توانایی تشویق و هداست آنان است »

گلمن در همین مصاحبه ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی می گوید هوش بهر ( ) در بهترن حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیت های زندگی است ، 80 درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گروه مهارت هایی است كه هوش هیجانی را تشكیل می دهد .

« هوش غیر شناختی ابعاد شخصی هیجانی اجتماعی و حیاتی هوش را كه اغلب بیش از جنبه های شناختی آن در عملكرد های روزانه مؤثرند مخاطب قرار می دهد .

هوش هیجانی با توانایی درك خود و دیگران  ( خود شناسی و دیگر شناسی ) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش و پیوند دارد . به عبارت دیگر هوش غیر شناختی پیش بین موفقیت های پیرامون خویش و پیوند دارد یه عبارت دیگر ههوش غیر شناختی پیش بین موفقیت های فرد رادر میسر می كند و سنحش و اندازه گیری آن به منزله اندازه گیری و سنجش و توانایی های شخص براس سازگاری با شرایط زندگی و ادامة حیات در جهان است . ( بار – آن ، 1997 ص 28)     

پیتر سالوی (1990) ضمن اختراع اصطلاح سواد هیجانی به پنج حیطه در این مورد اشاره می كند .

شناخت حالات هیجانی خویش :‌ یعنی خود آگاهی

اداره كردنهیجان ها : یعنی مدیریت هیجانها ، به روش مناسب

خود انگیزی یعنی كنترل تكانش ها تا تأهیر در ارضای خواسته ها و توان رار گرفتن در یك وضعیت روانی مطلوب 

تشخیص دادن وضع هیجان دیگران ،‌همدلی

برقراری رابطه با دیگران

پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی

پیشینه هوش هیجانی را  می توان در ایده های و كسلر بههنگام تبین جنبه های غیر شناختی هوش و عمومی جست و جو كرد و كسلر در صفحه 103 گزارش 1942 خود دربارة هشومی نویسد « كوشیده ایم نشان دهم كه علاوه بر عوامل هوشی ، عوامل غیر هوشی ویژه ای نیز وجود دارد كه می توان رفتار هوشمندان را مشخص كند نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم كتفكر اینكه آزمون ها و معیارهایی نیز برای سنجش عوامل غیر هوش در بر داشته باشد » و كلسر در صدد آن بود كه جنبه های غیر شناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد تلاش او در این زمینه را می توان در استفاده وی از كاربرد خرده آزمون های تنظیم تصاویر ، درك و فهم كه دو بخش عمدة آزمونوی را تشكیل می دهد دریافت . در خرده آزمون درك و فهم كه دو بخش عمدة آزمون وی را تشكیل می دهد دریافت . در خرده آزمون درك و فهم «سازگاری اجتماعی» و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز « موفقیت های اجتماعی ، مورد بررسی قرار می كیرد ،‌پژوهش های انجام شده توسط سیپس و همكارانش (1987) نیز نشان می دهد كه بین درك و فهم تصاویر و شاخص های هوش اجتماعی پرسشنامه شخصیت كالیفرنیا  هم بستگی معناداری وجود دارد . (شریفی ، 1375 )

علاوه بر این موارد ، و كلسر در كارهای خود به تلاشهای «دال»1 مبنی بر سنجش جهات غیر شناختی هوش نیز اشاره كرده است و نتیجه كوشش های دال همان گونه كه پیش از این عنوان گردید ، در مقیاس رشد اجتماعی وایلند منعكس است .

پژوهشگران از طریق سنجش مفاهیمی مانند مهارتهای اجتماعی توانمندیهای بین فردی را رشد روانشناختی ؤ آگاهی های هیجانی كه همگی مفاهیمی مرتبط با هوش هیجانی هستند بر روی ابعاد این نوع هوش پرداخته اند و دانشوران علوم اجتماعی نیز به كشف روابط بین هوشی هیجانی سبك های مختلف مدیریت و رهبری و عملكردهای فردی و تغییرات درونی فردی . اجتماعی و انجام ارزش یابی از عملكرد های فردی و گروهی همت گماشته اند .    1- Golemar , Diniel

2- e motional in teliqence

1- اندازه گیری هوش اجتماعی

1-Dalle

قیمت فایل فقط 40,700 تومان

خرید

برچسب ها : مبانی نظری , هوش هیجانی , سلامت روانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر