امروز: چهارشنبه 1 فروردین 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
مبانی نظری و پیشینه رابطه دولت و جامعه مدنی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه دیپلماسی رسانه ای و سیاست خارجی 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی جنبش‌ های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه حکمرانی خوب و شاخص های آن 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و بحران های سیاست 15,000 دانلود
پیشینه و مبانی امنیت و همگرایی در روابط بین الملل 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه آینده پژوهی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه ایران هراسی 15,000 دانلود
دانلود پاورپوینت کارآفرینی 7,000 دانلود
پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته (فصل اول: کلیات) 4,500 دانلود
دانلود پاورپوینت خوشه های صنعتی 7,000 دانلود
دانلود پاورپوینت آموزش به بیمار 10,000 دانلود
دانلود پاورپوینت بازاریابی و تکنولوژی اطلاعات 6,000 دانلود
پاورپوینت های زیست شناسی 20,000 دانلود
سوالات زیست شناسی سال دهم 15,000 دانلود
طرح جابر با موضوع انواع خرما و خواص آن 6,000 دانلود
طرح جابر با موضوع انواع ریشه ها و کاربرد آن ها 5,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوشمندسازی مدارس و سبک‌ های یادگیری دانش آموزان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و كیفیت مراقبت پرستاری 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و راهبرد های مدیریت تعارض 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه همکاری های بین کتابخانه ای - امانت بین کتابخانه ای 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه نقاشی‌ درمانی و سلامت روان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 15,000 دانلود
دانلود تحقیق تغذیه در دوران بلوغ 5,000 دانلود
دانلود تحقیق ارزش غذایی و درمانی روغن زیتون 8,000 دانلود
دانلود پژوهش کار آفرینی نان سنتی 7,000 دانلود
دانلود تحقیق ضرورت خدا شناسی 5,000 دانلود
دانلود آزمایش ماشین اتود 5,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی 24,900 دانلود
مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های شتاب و معكوس، با استفاده از اثر تقدم- تاخر و تحمل ریسک مقطعی 24,900 دانلود
پاورپوینت کنترل فساد اداری 7,000 دانلود
دانلود آزمایش ثابت فنر با استفاده از تغییر طول 3,000 دانلود
پاورپوینت تحول اداری در بخش مدیریت دولتی 9,000 دانلود
پاورپوینت اجرا و نظام ارزیابی عملكرد 12,000 دانلود
پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط 9,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مصورسازی اطلاعات در مدارس هوشمند 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مدیریت آموزشی و موفقیت شغلی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه کیفیت خدمات آموزشی 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه قابلیت های کارآفرینی معلمان و عملکرد آموزشی آنان 15,000 دانلود
مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی 15,000 دانلود